Vali keel

Riik ja KOV

Aliede spetsialistid on aastaid teinud erineval moel koostööd riigi ja KOV asutustega või ka personaalse suhtluse kaudu erinevate ametnikega. Suure teadlikkusega pakume ametnike vaimse heaolu hoidmiseks programmi "kolleegilt kolleegile", mille disainimine toimub valdkonna eripära arvestavalt ja vaimse heaolu eest vastutavate ametnikega koostöös. 

Asutuse enda vaimse heaolu tugiisikute väljaõppekoolitus koosneb 20 alateemast, milles on universaalsed teemad ja valdkonnapõhised spetsiifilised käsitlused. See koolitus on soovituslik ka asutuses vastava teema koordinaatorile, sõltumata sellest, kas tugiisikuid rakendatakse või mitte.

Huvi tekkimisel võtke ühendust ja saame koostööst täpsemalt rääkida.