Vali keel

Lennundus (PPSP)

Alates 14.02.2021 kehtivatele rahvusvahelistele nõuetele vastavalt pakume lennuettevõtetele koostööd "Piloodilt piloodile" programmi rakendamisel kahte võimalust:

  • PPSP (Pilot Peer Support Program), st et ettevõttes koolitatakse pilootide seas välja vaimse heaolu tugiisikud, samuti on tagatud professionaalne vajaduspõhine nõustamine;
  • PSP (Pilot Support Program), st et ettevõttes ei koolitata eraldi välja vaimse heaolu tugiisikuid ja teenus on tagatud professionaalse nõustamise kaudu – sobib mikroettevõttele.

Mõlema programmi puhul on tagatud konkreetse asutuse pilootidele konfidentsiaalne ja tasuta telefoninõustamine pöördumisest hiljemalt kahe päeva jooksul ja vahetu kohtumisega nõustamine Tallinnas hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Kriitiliste intsidentide korral on lennuettevõttega koostöö esimesel võimalusel 24h jooksul, et tagada parim võimalik psühhosotsiaalne tugi, vastavalt ettevõtte kriisistaabis sõnastatud kokkuleppele. Nõustajateks on spetsialistid, kes on ennast täiendanud lennunduspsühholoogia valdkonnas ja on teadlikud direktiivides kehtestatud vaimse tervise nõuetest pilootidele.

Iga koostöölepingu ettevalmistamisel arutatakse läbi detailid, mida konkreetne lennuettevõte peab oluliseks, sh nõustamiseks pakutavad keeled (hetkel on Aliede võimalus eesti, inglise, vene); ka lisateenuste osas, sh psühholoogilise hindamise teenus. PPSP raames toimuv tugiisikute väljaõppekoolitus koosneb 20 alateemast. See koolitus on soovituslik ka iga lennuettevõtte sellele töötajale, kes vastutab programmi rakendamise eest.

NB! Pilootidele, kes on mistahes põhjusel ajutiselt ilma ühegi lennuettevõtte lepinguta ja ei saaks kasutada eelnimetatud tasuta nõustamisteenust, tagame soovi korral sama kiirusega tasulise nõustamise Aliede spetsialisti juurde, kes on lennuettevõtteid teenindamas ehk on ennast täiendanud pilootide töömaailma ja isikupära mõistmise vallas.  

Taustast. 
24. märtsil 2015 oli Lufthansa tütarfirma Germanwings tegemas lennukiga Airbus A320-200 rahvusvahelist tsiviillendu nr 9525 Barcelonast Düsseldorfi. Lennuk kukkus alla Prantsuse Alpides, Nice'ist 100 km loodes, kõik 144 reisijat ja kuus meeskonnaliiget hukkusid. Selgus, et lennukatastroofi sooritas tahtlikult lennuki kaaspiloot, kellel olid vaimse tervise probleemid. Tegemist oli ülimalt erandliku ja suurte kaotustega suitsiidijuhtumiga. Kuid ka seda erandit ei tohiks tuleviks olla, kui saab mingilgi moel olukorda ennetada. Tegu oli esimese inimohvritega õnnetusega Germanwingsi ajaloos, mis intsidendi uurimise järel muutis kogu rahvusvahelise lennunduskogukonna turvalisuse nõudeid. "Piloodilt piloodile - PPSP" programm on selle osa. 
Lennundus ja meditsiin on kaks enim riske sisaldavaid töövaldkondasid, milles iga töötaja vastutus protseduuride täitmisel tagab kogu protsessi turvalisuse või eksimuste korral seab selle sekunditega ohtu. Lennundus on omakorda see valdkond, mis on tunnistanud vigadest hirmudeta rääkimise prioriteetseks. Vigadest õppimise taustaks on, et kedagi ei süüdistata kuritahtluse puudumisel, veel enam, süüga ei tegeleta seni, kuni ohtliku intsidendi järel ei ole uurimine lõpuni viidud. Vastasel juhul võiksid vead korduda. Sellest tulenevalt on nii PPSP kui PSP just need programmed, mis aitavad konfidentsiaalsuse prioriteetsuse abil lennuturvalisust veelgi enam hoida. Aliede omakorda panustab regulaarse taustateabe läbitöötamisega, et koostööpartnerid oleksid hoitud ka uuema lennunduspsühholoogia käsitluse kaudu.

Huvi tekkimisel võtke ühendust ja saame koostööst täpsemalt rääkida.

Aliede Tunnustus 2021

Aliede OÜ sai veebruaris 2021 Eesti Transpordiameti lennundusteenistuse lennutegevuse osakonna tunnustuse PPSP väljaõppekoolitusele, kui 24 ak/h koolitusega oli tutvunud kaks lennundusinspektorit ja valdkonna peaarst. Teadaolevalt on see seni ainuke väljastatud tunnustus PPSP koolitusele.