Vali keel

Eraettevõtted

Järjest enam on arusaadav, et suurima väärtusega ettevõtte vara on inimene. Kui ta on veel kogenud, hea väljaõppega ja pühendunud, siis tema hoidmine tähendab kogu ettevõtte hoidmist. Toetamaks oma töötajate töökorras olemist, on mõistlik ennetada vaimse tervise raskusi ja panustada vaimse heaolu tagamisse. Nii kehv kui ka hea vaimne seis peegelduvad töötulemuses ja töösuhetes. Aliede spetsialistidel on koostöökogemus erineva valdkonna ja erineva suurusega ettevõtetega, mille kogemus on üks - töötajate vaimse heaolu hoidmine hoiab kokku probleemidega tegelemise kulu pealt.

Pakume töötajate vaimse heaolu hoidmise programmi "kolleegilt kolleegile", mille disainimine toimub koostöös, ettevõtte eripära arvestavalt. Valdavalt pakume koostööd programmimudeli kaudu, mille järgi on ettevõttes tugiisikute väljaõppega töötajad, kes omakorda saavad vajaduspõhist tuge professionaalselt nõustajalt. Tugiisikute väljaõppekoolitus koosneb 20 alateemast, milles on universaalsed teemad ja valdkonnapõhised spetsiifilised käsitlused. See koolitus on soovituslik ka ettevõttes vastava teema koordinaatorile.

Huvi tekkimisel võtke ühendust ja saame koostööst täpsemalt rääkida.