Meist

Aliede tegevuse sisu on koondatud neljasõnalisse tunnuslausesse: VAIMNE HEAOLU – ÜHISELT TUGEVAM.

Aliede sünnilugu on seotud meie konsultantide ja lendurite vahel toimunud koostööga, tänu kellele arendasime välja vaimset heaolu hoidva «kolleegilt kolleegile» tugiprogrammi, mis lennuettevõtete puhul vastab rahvusvahelistele lennundusnõuetele ja arvestab nii suurema kui väiksema ettevõtte eripäraga. Eesti on väike riik, kus iga üksiku inimese hoidmine mistahes suurusega ettevõttes/ asutuses on oluline. Oma tugevuseks Aliedes peame suutlikkust pakkuda kvaliteetset ja taskukohast teenust nii mikroettevõtetele/ asutustele kui ka suurettevõtetele/ asutustele.

Täna pakume «kolleegilt kolleegile» programmi erinevates valdkondades, ikka personaalsust arvestavalt nn rätsepatööna. Aliede meeskonnas on pädevad ja kogenud vaimse heaolu spetsialistid, kelle töö kvaliteet on korduvalt kinnitust leidnud. Partnerid saavad koostöös selles veenduda - iga lepinguparneriga toimub kord aastas arutelukohtumine, mille üheks teemaks on koostöö ja konkreetsete teenuste kvaliteet.

Kõikidele huvitatud asutustele pakume vaimse heaolu valdkonna täienduskoolitusi laias teemadespektris. Lepingupartnerite puhul on võimalikud originaalteenused, vastavalt võimalusele ja vajadusele.

Teenuste terviklik portfell on eesti keeles ning osaliselt inglise ja vene keeles.